Nasze motto:

Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu.


Benjamin Franklin

Biuro UTW w Bibliotece Publicznej
tel. 669 799 655,
czynne:
poniedziałek - 16.00 - 18.00

Imię:

Nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości:

.....

Zasady współżycia

Pamiętajmy o tym, że  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach jest stowarzyszeniem i my, jako członkowie tego stowarzyszenia, jesteśmy odpowiedzialni za jego sprawne funkcjonowanie i postrzeganie na zewnątrz.

    Podstawowym obowiązkiem członków opłacenie składki rocznej.Terminowo opłacamy składkę, bo od tego zależy byt UTW w Obornikach.

    Szanując wykładowców i słuchaczy na zajęcia przychodzimy punktualnie i nie opuszczamy ich przed końcem.
   
    Korzystamy z możliwości słuchania wykładów, zajęć seminaryjnych, warsztatowych w sekcjach i na lektoratach, ale mamy świadomość, że w razie potrzeby, włączamy się w usprawnienie organizacji istniejących form, a także inicjujemy nowe.

    Spotkanie przyjaciół przed i po zajęciach jest okazją do porozmawiania. Korzystajmy z niej, pamiętając, że wszyscy jesteśmy gośćmi i przede wszystkim nie powinniśmy być gośćmi kłopotliwymi, przeszkadzającymi gospodarzom.

    Nie narzekamy na tłok i zła organizację, ale próbujemy w tłoku zajmować jak najmniej miejsca.

    Jesteśmy tolerancyjni i życzliwi. Uśmiechamy się także wtedy, gdy przyjdzie nam wysłuchać przydługich wypowiedzi dyskutantów z których zdaniem się nie zgadzamy. Szkoda nam czasu i zdrowia na złe humory!

    Pomagamy sobie wzajemnie i ważnych sprawach.