Nasze motto:

Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu.


Benjamin Franklin

Biuro UTW w Bibliotece Publicznej
tel. 669 799 655,
czynne:
poniedziałek - 16.00 - 18.00

Imię:

Nazwisko:

Twój adres e-mail:

Treść wiadomości:

.....

Historia UTW w Obornikach

Uroczysta sesja inaugurująca działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obornikach odbywa się w dniu 29 września 2011 roku, dzięki osobistemu zaangażowaniu Burmistrza Obornik Pana Tomasza Szramy. Pan Burmistrz był inicjatorem pierwszych spotkań, których celem było zaktywizowanie grupy osób wokół idei tworzenia Uniwersytetu. Pracy związanej z przygotowaniem zebrania założycielskiego stowarzyszenia UTW w Obornikach oraz opracowania projektu Statutu stowarzyszenia podjęła się grupa osób w składzie: Pani Krystyna Eichler, Pani Małgorzata Wieczorek i Pan Edward Mączyński.

W tym historycznym zebraniu udział wzięli: Zbigniew Adamczewski, Henryk Brodniewicz, Daniela Bromberek, Władysław Dziwiński, Krystyna Eichler, Maria Frąckowiak – Ławicka, Jan Ławicki, Halina Fusińska, Jolanta Grabowska, Sabina Margas, Edward Mączyński, Andrzej Michałek, Małgorzata Morańska, Jolanta Nowicka, Kazimierz Paprzycki, Wiesława Staniecka, Ewa Thiem. W zebraniu uczestniczyli również: Starosta Obornicki – Pan Adam Olejnik, Burmistrz Obornik - Pan Tomasz Szrama oraz Z-ca Burmistrza Obornik – Pan Piotr Woszczyk, którzy zadeklarowali pomoc na każdym etapie tworzenia i funkcjonowania Uniwersytetu.

 Podczas  zebrania wybrano władze UTW w Obornikach:

 Zarząd Uniwersytetu w składzie:

  1. Edward Mączyński - prezes,
  2. Henryk Brodniewicz - wiceprezes,
  3. Kazimierz Paprzycki - wiceprezes,
  4. Sabina Margas - skarbnik,
  5. Jolanta Grabowska - sekretarz,

          członkowie zarządu:  

  1. Maria Frąckowiak – Ławicka
  2. Andrzej Michałek

oraz
Komisję Rewizyjną w składzie:

Daniela Bromberek

Wiesława Staniecka

Jolanta Nowicka  

Zakończeniem działalności organizacyjnych związanych z utworzeniem UTW w Obornikach było Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu, który 6 lipca 2011 r. wpisał Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach do Rejestru Stowarzyszeń.

                W dniu 29 września 2011 roku w Sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury odbyła się oficjalna inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obornikach.